Energetska učinkovitost u hotelima Aurora i Vespera

OP 67px     HR zastava 67px     EU zastava 67px     fondovi 67px

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije tvrtke Jadranka hoteli d.o.o.

KK.04.1.2.01.0109

Naziv projekta:

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije tvrtke Jadranka hoteli d.o.o.

Opis projekta:

Prijavitelj projekta je Jadranka hoteli ugostiteljstvo i turistička agencija d.o.o., a predmet projekta je provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za energetsku troškovnu cjelinu, hotele Aurora i Vespera. Provedbom će se povećati energetska učinkovitost Jadranka hoteli d.o.o., a to će se postići smanjenjem energije koja se isporučuje iz distribucijskih mreža i konvencionalnih izvora energije ugradnjom dizalica topline i novih solarnih kolektora te će se povećati udio obnovljive energije hotela Aurora i Vespera u bruto konačnoj potrošnji energije za 1.403.116,08 kWh. Povećat će se ušteda isporučenje energije hotela Aurora i Vespera za 86.338,50 kWh obnovom postojećih solarnih kolektora, zamjenom crpki i regulacije te unutarnje i vanjske LED rasvjete. Projektom će se provesti 6 mjera energetske učinkovitosti i OIE u skladu s pravilima ESIF-a te će se osigurati vidljivost projekta. Provedbom projekta provest će se sljedeće mjere:

 1. Obnova postojećih solarnih kolektira
 2. Zamjena crpki i regulatora
 3. Zamjena dijela unutarnje rasvjete LED rasvjetom
 4. Zamjena dijela vanjske rasvjete LED rasvjetom
 5. Ugradnja dizalica topline
 6. Ugradnja novih solarnih kolektora

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj: Provesti mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te povećati energetsku učinkovitost tvrtke Jadranka d.o.o. i doprinijeti energetskim uštedama sektora turizma Republike Hrvatske.

Specifični cilj: Povećati učinkovitost korištenja energije tvrtke Jadranka hoteli d.o.o. ulaganjem u energetsku obnovu energetski troškovne cjeline, hotele Aurora i Vespera, što će dovesti do smanjenja količine isporučene energije za 23,41% te smanjenja emisije CO2 za 401,426 t/god u navedenim objektima.

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

 • Rezultat 1: Energija koja se isporučuje iz distribucijskih mreža i konvencionalnih izvora energije smanjena je ugradnjom dizalica topline i novih solarnih kolektora te je povećani udio obnovljive energije hotela Aurora i Vespera u bruto konačnoj potrošnji energije za 1.403.116,08 kWh
 • Rezultat 2: Povećana ušteda isporučenje energije hotela Aurora i Vespera za 86.338,50 kWh obnovom postojećih solarnih kolektora, zamjenom crpki i regulacije te unutarnje i vanjske LED rasvjete
 • Rezultat 4: Provedeno 6 mjera energetske učinkovitosti te obnovljivih izvora energije
 • Rezultat 3: Projekt proveden u skladu s pravilima ESIF-a
 • Rezultat 4: Osigurana vidljivost projekta

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.753.834,98 kuna, od čega EU sufinancira u iznosu od 3.869.476,48 kuna.

Razdoblje provedbe projekta:

8. ožujka 2019. godine – 30. travnja 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Antonia Blaić (e-mail: antonia.blaic@jadranka.hr)

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:

strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.