Jamstvo najniže cijene

Želite izvršiti rezervaciju putem LH&V Online booking sistema, no pronašli ste nižu cijenu na internetu od najniže cijene koju Vam mi nudimo, odobrit ćemo vam istu cijenu i dodatnih 5% popusta na osnovnu uslugu.

Kako biste ostvarili prava na ovo jamstvo, molimo Vas da jednostavno pošaljete email s linkom na web stranicu na kojoj ste našli nižu cijenu našem Rezervacijskom centru na email adresu: booking@losinj-hotels.com ili nas kontaktirajte na telefon +385 51 661 111.

Opći uvjeti jamstva najniže cijene

Ako za isti objekt, smještajnu jedinicu, uslugu, isti broj gostiju i datum boravka uspijete pronaći nižu cijenu od naše na nekoj drugoj web stranici, mi ćemo dodatno sniziti našu cijenu.

Niža cijena mora biti raspoloživa za rezervaciju u trenutku uvažavanja zahtjeva, a u roku od 24 sata od primitka istog. Fotografije ekrana računala (screen shots, print screens) neće biti uvažene.

Jamstvo se odnosi na cijenu osnovne usluge u koju su uključena sva davanja (cijena usluge + PDV). Niža cijena mora biti izražena u istoj valuti (HRK) prema srednjem tečaju važećem na dan uvažavanja zahtjeva.

Bez obzira na broj pronađenih nižih cijena za isti boravak, odobrit će se samo jedan popust od 5% na osnovnu uslugu. Višestruki zahtjevi za jamstvom najniže cijene za isti boravak tretirat će se kao jedan zahtjev za jedan boravak i primijenit će se najniža cijena na taj boravak.

Jednom prihvaćena rezervacija po uvjetima Jamstva najniže cijene za koju je uplaćen predujam ili dan neki drugi oblik garancije ne može se više mijenjati. Dodatni zahtjevi za potvrđene rezervacije neće biti uvaženi.

Popust od 5% ne može se kumulirati s članskim povlasticama, popustima na česte boravke, te druge nagradne programe ili izvanredne popuste koji nisu uključeni u cijenu osnovne usluge. U slučaju da ostvarujete pravo na navedene povlastice, na nižu cijenu biti će odobren samo jedan popust.

Jamstvo najniže cijene ne odnosi se na cijene objavljene na stranicama na kojima je hotel poznat tek nakon rezervacije. Jamstvo se dakle ne odnosi na cijene objavljene na bilo kojoj web stranici na kojoj je skriveno ime hotela, lokacija hotela ili bilo koji drugi podatak koji bi mogao ukazati o kojem je hotelu riječ.

Jamstvo najniže cijene ne odnosi se na cijene paket aranžmana. Pod njima podrazumijevamo cijene hotelskog smještaja prodanog kao dijela turističkog paket aranžmana zajedno s ostalim uslugama. Jamstvo najniže cijene također se ne odnosi na javno neobjavljene cijene, odnosno na cijene nedostupne javnosti, poput primjerice cijena ponuđenih kompanijama, grupne cijene, cijene kongresa te na bilo koju drugu cijenu usmjerenu specifičnoj skupini i nedostupnu javnosti.

Jamstvo najniže cijene ne odnosi se na kuponsku prodaju.